SIOTUGA

Sistema de Informacion de Ordenacion do Territorio e Urbanismo de Galicia (SIOTUGA):

  • Plan sectorial implantación e desenvolvemento infraestruturas de Galicia
  • Plan sectorial ordenacion areas empresariais na C A Galicia.
  • Ordenacion do territorio e planeamento urbanistico por concello
  • visor de cartografia
  • lexislacion urbanistica
    • normas subsidiarias provinciais
    • normas subsidiarias de planeamento

Accede ó SIOTUGA de Vilalba

SIOTUGA - planeamento urbanistico - Xunta de Galicia