Plan de Vivenda 2 - Plan Autonómico

Plan Galego de Rehabilitación, Aluguer e Mellora de Acceso á Vivenda 2015-2020 (Plan REHAVITA)

O Plan Galego de Rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda é o primeiro que elabora intrgramente a Xunta de Galicia e nace co obxetivo principal de crear liñas de axuda que facilliten o acceso á vivenda ás persoas que máis o necesitan.

PROGRAMAS

 • Acceso á vivenda, que se desenvolverá a través dos seguintes programas:
  • Programa 1. Promoción pública de vivendas
  • Programa 2. Apoio á promoción pública de vivendas protexidas de protección autonómica
  • Programa 3. Apoio aos adquirentes e cooperativas de vivendas de protección autonómica
  • Programa 4.Alugueiro de vivenda.
 • Rehabilitación de vivendas e renovación urbana, conta cos seguintes programas de actuación:
  • Programa 1. A rehabilitación illada.
  • Programa 2. Rehabilitación directa polo IGVS.
  • Programa 3. Áreas de Rehabilitación Integral.
  • Programa 4. Outras actuacións de Rehabiltación.
 • Prevención da exclusión residencial, cos seguintes programas:
  • Programa 1. Vivenda de inserción
  • Programa 2. Realoxamento de afectados por execucións hipotecarias
  • Programa 3. Programa de apoio a situacións de emerxencia residencial
 • Outras medidas en materia de vivenda

Cómo acceder

Instituto Galego de Vivenda e Solo