Marco Urbanístico

Comprende a Ordenación do Territorio, co visor cartográfico do planeamento urbanístico, as bases reguladoras para a rehabilitación de vivendas, e as ordenanzas aplicables en ocupación, medio ambiente e licenzas de obras, entre outras.