InicioServizosMedio AmbienteResiduos de Plásticos Orgánicos

Residuos de Plásticos Orgánicos

O Concello de Vilalba, ten establecido ata o momento, dúas recollidas o ano para a retirada dos plásticos agrícolas producidos no concello, unha na tempada de abril-maio e outra na tempada outubro-novembro.

Establecense sempre bandos para o depósito de ditos plásticos nos 40 puntos de recollida que hai o largo de todo o concello; posteriormente a este depósito, a empresa encargada da recollida pasa por ditos puntos ata o termino da xestión destes plásticos.

Estánse a crear varios puntos de acopio o largo do concello para retirar este tipo de recollida e que os cidadáns teñan a súa disposición, o longo de todo o ano, puntos de acopio para este tipo de residuos plásticos.

Ligazóns: