Punto Limpo

O 21 de maio de 2.001 asinouse o convenio de colaboración entre a consellería de M.A. da Xunta de Galicia e o Concello de Vilalba, para a creación dun Punto Limpo.

O punto limpo, creouse para dar cabida ós R.S.U. que non se poidan depositar nos colectores habituais, ben polo seu volume, ben pola súa composición química, ben porque necesitan dunha manipulación previa á súa reciclaxe, como poden ser: pilas, aceites, colchóns, envases grandes, electrodomésticos, fluorescentes, pinturas, medicamentos (nas farmacias nembargantes, recóllense refugallos en pouca cantidade, etc.

Os obxetivos principales desta instalación son:

 • Recuperar os materiais depositados polos usuarios para o seu reciclaxe, como o papel, vidro, metáis, férricos, madeiras, plásticos, RAEE, etc.
 • Evitar o vertido incontrolado de escombros e residuos voluminosos como mobres ou electrodomésticos.
 • Separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente como os plásticos, voluminosos, pilas, pinturas, etc.

O Punto Limpo de Vilalba está emprazado no Parque Empresarial Sete Pontes do concello e o seu horario de atención ó publico é de 16 a 20 h de luns a venres e os sábados de 10 a 14 h.

As coordenadas UTM citanse a continuación:

 • LATITUDE:         43º18´41,88´´ N
 • LONXITUDE:       7º 40´ 1,49´´ W
 • HUSO UTM:       29
 • COORD. X:         608.093,93
 • COORD. Y:         4.796.284,61

Na categoría de residuos urbanos ou municipais incluense por tanto, os residuos xenerados en domicilios particulares, os seguintes aceptados na instalación:

 • Envases e envoltorios de plástico, metal, papel, cartón o vidro, tales como: latas, bricks, botellas, caixas, bolsas de plástico e outros.
 • Roupas e tecidos.
 • Mobles, electrodomésticos, colchóns e outros voluminosos do fogar.
 • Baterías, aceites de motor e outros resultantes do mantemento de vehículos realizado por particulares.
 • Pilas de botón, tubos fluorescentes e outros residuos perigosos.
 • Residuos procedentes de obras menores de construcción e reparación domiciliaria: rebos, madeiras, tubos, pinturas, disolventes, ácidos, álcalis.
  Obras menores de construcción e reparación domiciliaria son as de técnica sencilla e escasa entidade constructiva e económica, que non supoña alteración do volumen, do uso, das instalacións e servicios de uso común ou do número de vivendas e locais, nin afecten o diseño exterior, a cimentación, a estructura ou as condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións de todas as clases.
 • En xeral, calquer outro residuo que se xere nos domicilios particulares 

TABLA DE RESIDUOS ACEPTADOS NO PUNTO LIMPO:

130205 Aceite mineral Aceites Almacenamiento
150106 Envases mezclados Envases Almacenamiento
200101 Papel y cartón Cartón Almacenamiento
200102 Vidrio Vidrio Almacenamiento
200110 Ropa Textil Almacenamiento
200111 Tejidos Textil Almacenamiento
200123 Equipamientos fuera de uso que contienen clorofluorocarbonados RAEES Almacenamiento
200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio Fluorescentes Almacenamiento
200125 Aceites y grasas comestibles Aceites Almacenamiento
200134 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 200133 Almacenamiento
200135 Equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso, distintos de los especificados en los códigos 200121 y 200123 que contienen componentes peligrosos RAEES Almacenamiento
200136 Equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso distintos de los especificados en los códigos 200121, 200123 y 200135 RAEES Almacenamiento
200138 Madera distinta de la especificada en el código 200137 Maderas Almacenamiento
200139 Plásticos Plásticos Almacenamiento
200140 Metales Metales Almacenamiento
200202 Tierra y piedras Escombros Almacenamiento
200307 Residuos voluminosos Voluminosos Almacenamiento

 

A continuación, adxúntase o enlace de autorización de almacenamento de residuos otorgado pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, onde se reflicten os residuos que se poden levar o punto limpio do noso concello:

https://sirga.xunta.gal/xestores?p_p_id=xestores_WAR_sirga&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_xestores_WAR_sirga__spage=%2Fportlet_action%2Fxestores%2Fbusca