InicioServizos Formación e EmpregoPrograma de Cualificación Profesional Inicial

Programa de Cualificación Profesional Inicial

Destinatarios/as:

 • Alumnado escolarizado en grave risco de abandono escolar e con historial de absentismo acreditado.
 • Alumnado desescolarizado:
  • Con rexeitamento escolar.
  • Abandono temprano pero que desexan reincorporarse á ensinanza regrada.
 • Alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo e en idades de escolarización postobrigatoria e con necesidade de acceder rapidamente ao mercado de traballo.
 • Rapaces ou rapazas con necesidades asociadas á discapacidade ou a transtornos graves de conduta, con posibilidades de inserción laboral.

Duración:

 • Mínimo: 1.050 horas.
 • Máximo: 1.800 horas (dous cursos).

Con posibilidade de permanecer un curso máis (a avaliación positiva non implica agotar os prazos).

Acceso:

 • Maiores de 16 anos e preferentemente menor de 21 que obtivera o graduado en E.S.O. (ou que se prevé que non o obterá).
 • Excepcionalmente (tras avaliación e acordo cos pais), alumnos ou alumnas de 15 anos que tendo realizado o 2ºde E.S.O. non poden promocionar a 3º e repetiron unha vez na etapa.

Estrutura:

Estruturánse nas áreas seguintes:

  • Módulos obrigatorios:
   • (A) Específicos: Desenvolven as cualificacións profesionais das Unidades de Competencia.
   • (B) Formativos de carácter xeral: Amplían as competencias básicas, favorecen a transición dende o sistema educativo ao laboral e permiten seguer a formación.
  • Módulo voluntario:
   • (C) Conducen á obtención do título da E.S.O.

Saídas e conexións con outros estudos:

   • Ciclos formativos de Grao Medio (despois de ter superado a proba de acceso).
   • Mercado laboral.

IES LOIS PEÑA NOVO:
1º F.P. BASICA INFORMATICA /OFICINA
1º F. P. BÁSICA MECANICA VEHICULOS
2º F.P. BÁSICA INFORMATICA OFICINA
2º F.P. BÁSICA MECANICA VEHICULOS
Páxina FP Xunta de Galicia