InicioServizos Formación e EmpregoCurrículum Vitae e carta de presentación para Internet

Currículum Vitae e carta de presentación para Internet

Para o Currículum Vitae (CV)

Cando o documento que se vai enviar, como autocandidatura, por correo electrónico a unha ou varias empresas:

Neste caso, o modelo podería ser o mesmo que se utiliza en soporte papel. Hai que adxuntalo como documento, nunca copialo directamente no corpo da mensaxe. Do que se trata é de que a mensaxe actúe como "carta de presentación".

O documento do CV é moi importante que sexa un arquivo que poida gardarse e imprimirse, tendo a precaución de envíalo nun formato común (como pode ser LibreOffice ou similar) para que non ofreza problemas ao abrilo.

Por último, protexer o documento, bloqueándoo cunha clave para que non poida ser manipulado.

Cando se colga nun portal de emprego:

Neste caso, recheanse os campos dentro dun formulario. É así para facilitar á empresa reclutadora facer unha busca por campos. A seleccion está informatizadda e esto hai que telo en conta á hora de redactar o contido.

Algúns portais de emprego ofrecen a posibilidade de destacar, utlizando "palabras clave".

Para a carta de presentación

Non é conveniente que sexa un documento adxunto xa que obrigamos a quen reciba o envío a un traballo engadido (abrir a carta de presentación e o CV).

No "asunto" da mensaxe convén expoñer a máxima información coas menos palabras posibles.

Por exemplo:

Asunto: CV NOME APELIDO . Oferta: Empregado servizos para o departamento de obras