InicioServizosDeportes e XuventudeSubvencións e Xestións Deportes

Subvencións e Xestións Deportes

Solicitude de subvencións extraordinarias, nominacións á gala do deporte, axudas a deportistas e outros formularios.

Subvencións Extraordinarias:

  1. Solicitude
  2. Breve memoria descriptiva do evento
  3. Declaración responsable de condición del beneficiario
  4. Certificado non débedas pendentes co Concello de Vilalba (solicitar en tesourería)