InicioServizosDeportes e XuventudeActividades e Eventos Deportivos

Actividades e Eventos Deportivos

Inscrición en actividades, cursos, escolas deportivas e campamentos. Inclúe o deporte escolar e as probas de carreiras populares.

Inscrición actividades (escoelas deportivas, campamentos, verano, etc... diferenciar forma de pago)

  1. Encher o formulario de inscrición e entregalo no rexistro xeral do Concello (ou na sede electrónica, ou https://www.sporttia.com/vilalba , según trámite y cando esté operativa a segunda)
  2. Anexar a documentación correspondente: certificado bancario para as escolas deportivas, dni, tarxeta sanitaria e foto para os campamentos.
  3. Formalizar o pago segundo actividade. Domiciliación bancaria no caso das escolas deportivas e pago presencial en tesorería nas restantes.
  4. Procedemento para darse de baixa: encher a solicitude xeral no período habilitado para tal fin.

Cursos Natación

  • Solicitudes na piscina municipal climatizada en horario de apertura da instalación.
  • Pre-inscripción presencial entre os días 11 a 20 de setembro, decembro e marzo.
  • Formalización presencial da matrícula entre os días 21 ó 25 de setembro, decembro e de marzo.
  • Períodos para darse de baixa presencialmente no 2º e 3º trimestre do 1 ó 10 de decembro e de marzo.
  • Inscrición presencial nos cursos intensivos do 11 ó 20 de maio y de xuño.