Programa de fomento da cooperación social

Facilita a participación comunitaria en tarefas colectivas, impulsa o asociacionismo solidario e en especial a organización e coordinación do voluntariado social.