Normativa

Lexislación xeral

  • Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.(DOG nº 63 do 30/03/2012).
  • Decreto 148/2014, do 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.(DOG nº 228 do 27/11/2014)