Drogodependentes

Prestacións

  • Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)
  • Axudas de inclusión social (AIS)

Programas

  • Información sobre programas de prevención e inserción social.
  • Unidad de prevencion de drogas.