Colectivos

Factores como o envellecemento demográfico ou as situacións de exclusión social obrigan a dedicar unha especial atención ás políticas sociais, destinadas prioritariamente aos colectivos máis vulnerables da sociedade.