InicioConcelloSituación Demográfica

Situación Demográfica

Poboación

A poboación de Vilalba ascende a un total de 14.364 habitantes, dos cales aproximadamente unha terceira parte reside no casco urbano. A densidade de poboación é de xxxxx habitantes por quilómetro cadrado. Nos últimos anos o concello sufriu unha perda de poboación debido á emigración e á regresión do sector primario e, aínda que na última década houbo unha leve recuperación, a tendencia non parece inverterse totalmente.

 

Número de habitantes por parroquias

---