InicioConcelloOrdenanzas

Ordenanzas

A continuación poñemos ao seu servizo as ordenanzas e regulamentos dispoñibles neste concello para que as poda consultar ou imprimir fácilmente desde o seu ordenador.

Ordenanza fiscal Nº 1

Contribucións especiais.

Ordenanza Nº 51

Regulamento de acceso ás prazas da Unidade de Atención Diurna Terapéutica destinadas a persoas con Alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas.

Descargar

Ordenanza Nº 52

Regulamento de réxime interno da piscina climatizada e parque acuático

Descargar

Ordenanza Nº 54

Taxa por utilización do dominio público das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.

Descargar

Tódalas ordenanzas están en formato pdf. Este formato precisa do programa de balde Adobe Reader ou similar para visualizalas.