InicioConcelloCorporación

Corporación

A corporación municipal do Concello de Vilalba está composta polos seguintes grupos:

Grupo Municipal Socialista

Mª Elba Veleiro Fernández. Alcaldesa - Presidenta

Rodrigo Pavón Prieto. 1 Tenente Alcalde - Concelleiro de Espazos cidadáns, relacións coa veciñanza e servizos.

Marta Mª Rouco Seoane. 2 Tenente Alcalde - Concelleira de Políticas sociais e réxime interno.

Luis Fernández Álvarez. 4 Tenente Alcalde - Concelleiro de Economía, Facenda, Infraestruturas e Urbanismo.

Vanesa Rut Siso Calvo. Concelleira de Cultura, Comunicación e Igualdade.

Ignacio Criado Montenegro. 5 Tenente Alcalde - Concelleiro de Medio ambiente e rural.

Antía Rama Rivas. Concelleira de Educación, Infancia e Mocidade, Feiras e Mercados.

Xosé Teixeiro Pérez. 3 Tenente Alcalde - Concelleiro de Deportes

 

Grupo Municipal - Vilalba Aberta

Modesto Renda Santiso. 

María Xosé Fernández Pardo

 

Grupo Municipal - Partido Popular

Agustín Baamonde Díaz

Sandra Vázquez Domínguez

Agustina Fernández Pérez

Inmaculada Ramudo Rodríguez

Adrián Lozano López

Consuelo Grandio Pardo

Amador Ángel Guerra Ramil