InicioNovasBases para participar no XLV Premio de Poesía do Certame Literario do Concello de Vilalba 2019.

Bases para participar no XLV Premio de Poesía do Certame Literario do Concello de Vilalba 2019.

Dende a Concellería de Cultura do Excmo. Concello de Vilalba, fanse públicas as bases para participar no XLV Premio de Poesía do Certame Literario do Concello de Vilalba 2019.

O prazo de admisión dos traballos remata o día 15/07/2019.

Para consultar as bases, faiga clic no seguinte link https://vilalba.sedelectronica.es/board

Para as obras que se envíen en formato dixital (PDF) clic no seguinte link: http://www.certamedevilalba.org/inscricion

Composición do xurado: 2019-06-28.DecretoXuradoCertameLiterario.Expte. 2421_2019