InicioNovasBorrador automático

BASES CONCESIÓN DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 ANOS)
CURSO 2020/2021

Bases Axuda Escolarización 2020-21

ANEXO I SOLICITUDE

ANEXO II AUTORIZACION DATOS FISCAIS

ANEXO III DECLARACIÓN RESPONSABLE