Estatísticas

Esté e un resumo das estatísticas máis salientables do Concello según os datos dispoñibles do IGE (Instituto Galego de Estadística).

Datos demográficos Datos de emprego e economía