Instalacións deportivas

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Neste subapartado poderá atopar todo o referente ás distintas instalacións deportivas, con: horarios, teléfonos de contacto, ocupación, dispoñibilidade e procedemento de aluguer.

Tamén pode consultar todos os recursos inventariados cos que conta o Concello de Vilalba, descargar o arquivo para facer solicitudes e as distintas ordenanzas que regulan as diferentes taxas deportivas