Servizo de educación e apoio familiar

Servizo integral de apoio ás familias que se atopen en situación de dificultade, có obxectivo de promover procesos de cambio que favorezan a mellora da autonomía, a convivencia ou o exercicio das responsabilidades familiares.

Actuacións dirixidas a persoas con problemáticas relacionadas con conflictos socio-familiares que produzan desaxustes de conviveniencia.

Para materializar estas actuación cóntase co traballo de todo o equipo, especialmente da Psicóloga e da Educador socio-familiar.

PERSOAS DESTINATARIAS

Familias residentes na localidade, prioritariamente aquelas  que se atopen en situación de maior vulnerabilidade, risco ou crise, ou nas que se identifiquen outros factores que revelen situación de exclusión social( infancia e adolescencia, discapacidade, saúde mental, persoas maiores , adiccións…).

COMO ACCEDER

Este servizo pode ser demandado polas propias familias,  ou ben propoñerllo as  profesionais de servizos sociais, do ámbito educativo ou de saúde , onde se detecten problemáticas susceptibles  da inclusión no mesmo.