Xantar na Casa

Servizo de comida a domicilio que pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade a persoas que non poden valerse por si mesmas para cubrir as súas necesidades básicas relacionadas coa compra ou elaboración de menús.

O custo do servicio e financiado polo Concello e o Consorcio galego de benestar, tendo que realizar as persoas usuarias unha aportación económica  por menú diario.

Persoas destinatarias:

Veciñas e veciños empadroadas no Concello de Vilalba, residentes, e que cumpran os seguintes requisitos:

  • Ser maior de 60 anos, con limitacións na súa capacidade de autonomía persoal, e sen rede de apoio que poidera suplir tal situación.
  • Menores de 60 en situación de exclusión social, tecnicamente avaliada polos servizos sociais do Concello.
  • Persoas dependentes, que carezan de apoio familiar, e requiren de axuda para a preparación de alimentos.

Como acceder:

As persoas demandantes deberán solicitar información no departamento de Servizos Sociais, onde se lle facilitará información detallada sobre o servizo e os documentos necesarios para formalizar a solicitude