Programa de reforzo de alimentos

Reparto de produtos básicos de alimentación  realizados trimestralmente polo Concello de Vilalba dos alimentos procedentes do “Fondo de ayuda europea para los más necesitados”(FEAD).

Desde este programa tamén se da cobertura inmediata a situacións urxentes de carencia de alimentos.

Persoas destinatarias

Son personas e familias empadroadas e residentes en Vilalba  en situación de extrema vulnerabilidade producida por unha grave situación de precariedade económica.

Como se accede

As persoas poden solicitalo  no Departamento de servizos sociais, donde as traballadoras sociais municipais valorarán si a situación é supceptible de incluirse no antedito programa.