Perfil do contratante

O concello de Vilalba xestiona os anuncios de licitacións e contratacións a través da Sede Electrónica (vilalba.sedelectronica.es).

Os procedimentos anteriores poderán seguir sendo consultados en contratosdegalicia.es