SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS 2017

Publicado: Luns 16 Outubro 2017
Area: Eventos

Faise público que a Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 9 de outubro de 2017, adoptou, entre outros, o acordo de outorgar ás entidades que solicitaron subvención conforme ao establecido nas Bases para a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal, ano 2017, aprobadas na Xunta de Goberno Local de 19 de xuño de 2017 (BOP 03/07/2017), as seguintes puntuacións e subvencións:

Para acceder á táboa coas puntuacións e subvencións concedidas e denegadas. Preme aquí :TABOA DE PUNTUACIÓN

Así mesmo, lembrar que as entidades beneficiarias deberán xustificar a subvención concedida na forma e nos prazos establecidos no artigo 8 das Bases de convocatoria.

Para acceder ás Bases para a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal, ano 2017 (BOP 03/07/2017). Preme aquí:  BASES

Para obter os Anexos de xustificación da subvención. Preme aquí: ANEXOS_XUSTIFICACION