Subvencións municipais 2015

Publicado: Martes 16 Xuño 2015
Area:

logo concello transparente

A Xunta de Goberno Local, en sesións celebradas o días 19 de maio e 4 de xuño de 2015, adoptou, entre outros, os acordos de outorgar ás entidades que solicitaron subvención conforme ao establecido nas Bases para a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interés municipal, ano 2015, aprobadas na Xunta de Goberno Local de 10 de marzo de 2015 (BOP 15/04/2015), as seguinte puntuacións e subvencións:

Preme aquí para acceder á táboa coas puntuacións e subvencións concedidas e denegadas.

Asimesmo, lembrar que as entidades beneficiarias deberán xustificar a subvención concedida na forma e nos prazos establecidos no artigo 9 das Bases de convocatoria.

Preme aquí para acceder ás Bases para a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interés municipal, ano 2015 (BOP 15/04/2015)