Subvencións cultura.

Publicado: Luns 22 Setembro 2014
Area: Cultura

Faise público que a Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 16 de setembro de 2014, adoptou, entre outros, o acordo de outorgar ás entidades que solicitaron subvención conforme ao establecido nas Bases para a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interés municipal, ano 2014, aprobadas na Xunta de Goberno Local de 10 de xuño de 2014 (BOP 27/06/2014), a seguinte puntuación e subvención:

 

Asimesmo, lembrar que as entidades beneficiarias deberán xustificar a subvención concedida na forma e nos prazos establecidos no artigo 9 das Bases de convocatoria.

– Preme aquí para acceder á táboa coas puntuacións e subvencións concedidas.

– Preme aquí para acceder ás Bases para a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interés municipal, ano 2014 (BOP 27/06/2014)