Oferta de Emprego de Carácter Laboral Temporal para realizar Traballos de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais 2017.

Publicado: Xoves 22 Xuño 2017
Area: Empleo

OFERTA DE EMPREGO DE CARÁCTER LABORAL TEMPORAL PARA REALIZAR TRABALLOS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, NO ANO 2017 POR UN PRAZO DE 3 MESES NO CONCELLO DE VILALBA E NOS SEGUINTES POSTOS DE TRABALLO:

A Xunta de Goberno Local, en la sesión de 19 de xuño de 2017, aprobou as bases que regulan a convocatoria do proceso selectivo para cubrir as prazas de personal laboral que a continuación se detallan:

– 2 XEFES DE BRIGA

– 8 PEÓNS DE BRIGADA

– 3 CONDUCTORES DE AUTOBOMBA

O procedimento de selección será, mediante o sistema de concurso-oposición libre.

O período de presentación de solicitudes será de cinco días naturales a contar desde o seguinte o da publicación deste anuncio no periódico “El Progreso de Lugo”, polo que o prazo vai dende o 22/06/2017 ata o 27/06/2017.

Para consultar as bases prema en:  BASES TRABALLADORES brigadas forestais 2017