Información imposto de vehículos 2012

Publicado: Venres 3 Agosto 2012
Area:

O cobro do imposto de vehículos correspondente ó actual exercicio 2012, levarase a cabo pola Excma. Diputación Provincial a partir do vindeiro mes de OUTUBRO, despois da comunicación ós usuarios por escrito.

Vilalba, 3/08/2012
O Alcalde. Gerardo Criado Guizán