Novembro 8th, 2017

PREMIOS “Axudas a deportistas destacados 2016/2017”

O obxecto destas bases é regular os premios que concede o Servizo municipal de deportes do Concello de Vilalba coa finalidade de apoiar, motivar e incentivar o/a/os/as deportistas que obtiveran resultados deportivos destacados no ano 2016/2017. Ademáis mediante a súa participación en diferentes campionatos e torneos, promocionan o nome do noso municipio. Para poder ser […]