Outubro 20th, 2017

Información das Solicitudes de Exención do IMVTM

INFORMACIÓN PÚBLICA Faise público que o Pleno, na súa sesión celebrada o día 31/07/2017, modificou a ordenanza fiscal nº 5 reguladora do imposto de vehículos neste Concello, no suposto da exención deste imposto a persoas con discapacidade, ó respecto da obligaroriedade, do prazo e das condicións. Únicamente terán que presentar a solicitude de exención do […]