InicioConcelloCorporación

Corporación

A corporación municipal do Concello de Vilalba está composta polos seguintes grupos:

Partido Popular (PP)

Agustín Baamonde Díaz. Alcalde - Presidente

Patricia Teijeiro Álvarez. 1 Tenente Alcalde - Concelleira de Educación e Participación Cidadá

Consuelo Grandio Pardo. 2 Teniente Alcalde - Concelleira de Cultura, Feiras e Mercados e Asociacionismo Rural

Sandra Vázquez Domínguez. 3 Tenente Alcalde - Concelleira de Urbanismo, Servizos Xerais e Coordinación Administrativa

Ivan Fernández Hermida. 4 Tenente Alcalde -  Concelleiro de Medio Rural, e Desarrollo Local

Maria Flor Rey Martínez. 5 Teniente Alcalde - Concelleira de Servicios Sociais, Muller, Familia, e Emprego

Amador Angel Guerra Ramil. Concelleiro de Turismo,  Comercio e Medio ambiente

Gerardo Criado Guizán. Concelleiro de Economía e Facenda

Julio Vázquez Otero. Concelleiro de Deportes

Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdG-PSOE)

Maria Elba Veleiro Fernández

Eduardo Vidal Baamonde

Marta María Rouco Seoane

Rodrigo Pavón Prieto

Vanesa Rut Siso Calvo

Luis Fernández Álvarez

Participación Democrática Directa-Vilalba Aberta (PDDdG)

Modesto Renda Santiso

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas Abertas (BNG)

Félix Manuel Jorquera Caselas