Corporación

A corporación municipal do Concello de Vilalba está composta polos seguintes grupos:

Partido Popular (PP)

Agustín Baamonde Díaz (Alcalde)

   Patricia Teijeiro Álvarez
   Consuelo Grandio Pardo
   Sandra Vázquez Domínguez
   Ivan Fernández Hermida
   Maria Flor Rey Martínez
   Jose Antonio Pita Paz
   Amador Angel Guerra Ramil
   Gerardo Criado Guizán

Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdG-PSOE)

   Maria Elba Veleiro Fernández
   Eduardo Vidal Baamonde
   Marta María Rouco Seoane
   Rodrigo Pavón Prieto
   Vanesa Rut Siso Calvo
   Luis Fernández Álvarez

Participación Democrática Directa-Vilalba Aberta (PDDdG)

  Modesto Renda Santiso

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas Abertas (BNG)

  Felix Manuel Jorquera Caselas