PRAZA TÉCNICO MEDIO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

PRAZA TÉCNICO MEDIO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Prazo de solicitudes, ata o 22 de maio O Concello de Vilalba informa da convocatoria dunha praza de técnico medio da administración xeral, na modalidade de contrato laboral por período dun ano ao 75% da xornada. O prazo para presentación de instancias é de 20 días naturais a partir de hoxe día 2 de maio […]